Tjänster

TJÄNSTER

SOLCELLSUTREDNINGAR

 

Bra klimatåtgärd
med god lönsamhet

 

Att installera solceller är alltid bra för klimatet och oftast en klart lönsam investering. Men de regelverk som omgärdar solceller är fortfarande snåriga, så ibland behövs det en mindre utredning innan man går vidare. Vid upphandling av större anläggningar är det också bra att ta fram ett ordentligt förfrågningsunderlag där man ställer rätt krav på anläggningen och de ingående komponenterna.


Vid mer avancerade solcellsfasader och liknande behövs oftast en mer omfattande utredning och projektering innan det är möjligt att gå vidare och ta in anbud.

FÖRELÄSNINGAR

 

Inspiration och utbildning 


Min mission är att hjälpa människor att hitta bästa vägen fram till ett hållbart samhälle. Därför förklarar jag gärna hur energisystemet hänger ihop och hur jag ser att vi kan göra det fossilfritt.


Mina föredrag brukar innehålla alltifrån allmän information om solceller till trendspaningar och visioner, eller att dela resultat från olika forskningsprojekt. Om ni vill kan jag också ta fram en utbildning specifikt utifrån ert behov. 


FORSKNING & UTVECKLING

 

Med visionen om ett hållbart och härligt liv

 

Vissa frågor kräver fördjupning och eftertanke i form av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Ofta är det möjligt att få ekonomiskt stöd från olika myndigheter, men ibland är det enklare att göra jobbet själv eller samarbeta med andra företag som är i samma sits.


Min spetskompetens finns inom solceller, men jag engagerar mig även inom andra områden som rör hållbarhet och livskvalité. Exempel på spännande frågor är hur elnätsbolagen ska kunna balansera effekten i elnäten bättre, hur solel och odling kan kombineras på jordbruksmark och hur vi får till ett tågsystem som ger bra utvecklingsmöjligheter i hela landet.

KLIMATCOACH

 

Vilken är er klimat-USP? 


Klimatarbete handlar i grunden om att vara ett ansvarstagande företag, men det har också affärsmässiga uppsidor. Både vid rekrytering och försäljning är det en fördel att ligga i framkant.


Det som utmärker mig som klimatcoach är ett brett perspektiv på energisystemet och vilka åtgärder som verkligen gör nytta för klimatet.

Tillsammans går vi igenom er verksamhet och identifierar hur ni kan minska er egen klimatpåverkan – och hur ni kan hjälpa både era kunder och samhället i stort.