Taklyftet

Projekt Taklyftet

Upplyft montage av solceller på tak

Solisten har beviljats 300 000 kr från Energimyndigheten för vidareutveckling av monteringskoncept med upplyft montage av solceller på tak.

 

Sådana koncept kan ha flera fördelar:

  • Mer solceller får plats, när platskonflikten med andra objekt på taket upphör
  • Enklare takunderhåll, om infästningar utformas så att takläggaren kommer åt att göra sitt arbete under solcellerna
  • Förbättrad snöhantering, bland annat genom att fördela vikten från snön vidare till byggnadsstommen

 

Arbetet pågick till och med 30 april 2023 och innefattade bland annat byggnation av två pilotanläggningar vid Glava Energy Center utanför Arvika.
Jag letar nu efter pilotkunder för nästa steg i utvecklingen.

 


Exempel

Här är några exempel på de koncept som vidareutvecklas inom projektet:


1. Miljontak; ett ”förlängt fläktrum” klätt med solceller.


2. Pergola; glest solcellsmontage där snö kan skottas bort under.


3. Industri; minimalt upphöjt system för enklare takomläggning.

2.

1.

3.