Om mig

OM MIG

Energiexpert med bredd och djup

 

Efter civilingenjörsexamen från KTH vid millenieskiftet har jag arbetat två decennier med inriktningen att fixa klimatet. Med åren har jag blivit en erfaren utredare och en nyfiken entreprenör, som ständigt funderar på nya sätt att hitta de bästa vägarna fram till ett samhälle i balans med naturen, där vi också kan leva välbalanserade liv.


Kort historik

  • 2001-2009  Energikonsult och offentliganställd. Bland annat ansvarig för Fortums bevakning av solcellstekniken. Utredde storskalig solfjärrvärme och ansvarade för att ta fram en ny målbild för kollektivtrafiken i Örebro län.
  • 2010-2019  Solcellskonsult och forskningsledare på Solkompaniet. Projekterade bland annat solcellsfasaden på PAF:s huvudkontor och initierade forskningsprojekt kring tekrenovering med solceller i miljonprogrammet. Under några år var jag också industridoktorand vid MdH inom forskarskolan REESBE samt en av de svenska experterna på byggnadsintegrerade solceller i det internationalla samarbetet IEA-PVPS Task 15. 

PÅ MITT CV

VISIONER

Ett sätt att lära känna mig är att ta del av mina visioner. Här kan du läsa kortfattat om sådant jag funderar på och gärna vill utveckla vidare tillsammans med mina kunder.

100% förnybar energi

Den fossila eran bör snart vara till ända och som jag ser det klarar vi oss även utan kärnkraft. Det finns helt enkelt tillräckligt mycket förnybar energi. Den största energikällan vi har tillgång till är solenergin och att använda solceller för att omvandla solens strålar direkt till el är en vacker och fascinerande teknik. För att lagra energi från dag till kväll kommer vi att behöva batterier och för att lagra energi från sommar till höst kommer vi också att producera bränslen som vätgas, metanol och kanske ammoniak. Vi behöver också att fortsatt komplettera solenergin med andra energikällor som vindkraft, vattenkraft och bioenergi.

Integrerade solceller

Solceller har gått ifrån att vara en extremt dyr teknik till att nu konkurrera med de flesta andra kraftslag när man bygger parker i stor skala. Jämfört med andra åtgärder på byggnader är solceller också en av de som gör klart störst klimatnytta. Framöver kommer vi se solceller alltmer integrerade i många delar av samhället. Det handlar dels om att utveckla produkter så att de innehåller solceller, men också att anpassa olika processer så att de är bättre anpassade till att ge goda förutsättningar för solceller. Inte minst behöver flera olika regelverk utvecklas så att ett "minikraftverk" kan integreras nästan var som helst.


Bland solcellsprodukter och -koncept jag gärna vill se utvecklas, eller själv vill utveckla, finns carports, solavskärmningar, växtodlingar, elfordon och takrenovering samt lägenhetspåbyggnader. När det gäller regelverk som behöver utvecklas (i Sverige) tänker jag främst på energiskattens utformning, energikraven i Boverkets byggregler (BBR) och de regler som styr och begränsar elnätsbolagens verksamhet.

Eldrivna transporter

Jag har länge förutsett att transporter bör bli eldrivna, det blir naturligt vid övergången från fossil till förnybar energi. Men det finns mer att göra än att utveckla elbilar. Nästa steg är att skapa mer flexibla lösningar för uthyrning av elbilar, så att färre känner sig tvungna att själva äga en. Det är nyckeln till att jämna ut spelplanen mellan bilar och kollektivtrafik - eller snarare att skapa ett sömlöst system med allmänt tillgängliga färdmedel. När vi åker långt framöver gör vi det över natten, med flygplan, luftskepp och tåg. När vi rör oss korta sträckor gör vi det oftare med cykel eller lätta elfordon. Däremellan samsas tåg, bussar, bilar och drönare i ett sammanlänkat system. Många kommer fortfarande äga en bil, men det blir vanligare att låta andra åka med och att hyra ut sin bil när man inte använder den själv.


Tjänster och produkter jag vill se utvecklas på transportområdet är induktiv laddning på parkeringsplatser och i vägbanan, lätta och billiga elfordon som uppfyller vardagens behov, snabba och kostnadseffektiva nattåg, eldrivet flyg i olika former inklusive luftskepp och drönare samt smidiga system för biluthyrning och samåkning som fungerar även på mindre orter.