Miljontak

"Miljontak"

Under det så kallade Miljonprogrammet byggdes många flerbostadshus med platta tak, som nu är i behov av att renoveras. Hur en sådan renovering kan kombineras med solceller är något jag studerat i flera forskningsprojekt under de senaste åren och detta är ett koncept som vuxit fram ur de projekten.


Det platta taket kompletteras med ett sadeltak som i princip består av bara takstolar och solcellsmoduler (samt vindskyddande gavlar som saknas på bilden). Därigenom utnyttjas takets hela solelpotential, vilket ger åtgärden en större klimatnytta än i stort alla andra renoveringsåtgärder.