Klimatpositiv

BLI KLIMATPOSITIV

- för vem vill vara neutral, egentligen?

Rådgivning för företag

Små och medelstora företag i Örebroregionen kan få 5 timmars gratis rådgivning via Timbanken, där jag är en av experterna inom Hållbarhet.

Utredning och utbildning

Jag är van vid att analysera och reda ut sånt som har med ekonomi och klimatnytta att göra. Oftast handlar det om solceller, men jag jobbar också med energiomställning i stort - inklusive energilagring, energigemenskaper och framtidens transportlösningar.

TANKAR PÅ VÄGEN

- klimatnytta i ett nötskal

Många ambitiösa klimatmål handlar om att bli klimatneutral - att se till den egna klimatpåverkan och minska denna så mycket det går.


Jag tänker annorlunda. Vi som är ambitiösa bör ha siktet inställt på att bli klimatpositiva, inte neutrala. Om vi ska nå klimatmålen måste vi kompensera för dem som är mindre ambitiösa. Det innebär också att vårt fokus bör ligga på att göra så stor klimatnytta som möjligt för samhället - inte på att (bara) reducera våra egna utsläpp.


Annorlunda uttryckt: Det vi behöver åstadkomma är en systemförändring, där även den som inte är engagerad kan leva hållbart. Det räcker inte att göra så lite dåligt som möjligt - vi behöver alla bidra till att utveckla något riktigt bra.

Därför ger jag inte så mycket för det gnetande som behövs för att bli av med den sista skvätten olja eller bensin i en stor organisation - om de resurser som krävs för detta i stället kan användas för att underlätta en större omställning i samhället.


En kommun bör lägga större vikt vid att underlätta elbilsladdning för medborgarna än att släcka sista glödlampan. Och du som företagare bör sannolikt också lägga större vikt vid att hjälpa dina kunder att bli klimatpositiva.


Jag vill också tipsa om att det som kallas klimatkompensation är en bra start. Se det inte som ett sätt att "köpa dig fri" på slutet, utan som ett sätt att bli klimatneutral - eller positiv - direkt.

Målet är inte att bli klimatneutral

- utan så klimatpositiv som möjligt!